Skip to main content

Marknadsföringsbyrå

FULLSTÄNDIG
DIGITALT SUPPORT FÖR DITT FÖRETAG

100%

marknadsföringsbyrå

FULLSTÄNDIG
DIGITALT SUPPORT FÖR DITT FÖRETAG

100%
Vi är experter på alla typer av marknadsföring online, bevakar de senaste digitala marknadstrenderna och garanterar resultat.
Du får ändpunktsanalys av samtal, förfrågningar, KPI, ROI. Med alla siffror till hands är det enkelt att hantera effektiviteten
Vi erbjuder ett flexibelt system för planering av reklamkampanjer och väljer de idealiska verktygen för att marknadsföra din produkt
Vi är experter på alla typer av marknadsföring online, bevakar de senaste digitala marknadstrenderna och garanterar resultat.
Du får ändpunktsanalys av samtal, förfrågningar, KPI, ROI. Med alla siffror till hands är det enkelt att hantera effektiviteten
Vi erbjuder ett flexibelt system för planering av reklamkampanjer och väljer de idealiska verktygen för att marknadsföra din produkt

DE BÄSTA MARKNADSFÖRINGSVERKTYGEN FÖR ATT UTVECKLA DITT FÖRETAG


Vi har koll på de senaste trenderna och använder de bästa verktygen för att lösa kundernas specifika problem. Vi arbetar med hela förfrågningscykeln: från idé och koncept till skapande och marknadsföring av webbplats samt ökad konvertering.
 • SEO

  Vi ser till att din webbplats hamnar i toppen av Googles sökresultat.
 • Google ADS

  Fungerande annonser i Googles sökmotor, Google Maps och Google Network
 • Förpackningsverksamhet

  Design och varumärkesutveckling: företagsidentitet, logotyp, presentationer, etiketter osv.
 • Utveckling av webbplats

  Skapa valfritt alternativ: från en visitkortssida eller startsida till en fullfjädrad webbutik eller företagswebbplats
 • E-postmarknadsföring

  Skapa kedjor av försäljningsbrev för e-postlistor eller locka nya kunder med fungerande texter.
 • Video och produktion

  Skriva manus, filma och redigera videor för YouTube, TikTok, Instagram osv.
 • Implementering av CRM

  Automatisering av arbetet tack vare ett genomtänkt system: amoCRM, Oracle Siebel CRM, Microsoft Dynamics 365, SAP CRM osv.

Våra kunders utmaningar

Vi har redan en webbplats, men den säljer inte trots att vi har blivit lovade försäljning.
Vi orkar inte komma på något nytt
och behöver någon som kan se på oss med
nya ögon och komma med nya idéer.
Konkurrenterna ligger alltid ett steg före oss.
Kunderna litar inte på oss och går till konkurrenterna trots att de är dyrare.
Hur kan vi öka vår genomsnittsförsäljning och sälja ännu mer?
Vi har investerat mycket i reklam, men har bara fått en ny kund och den från våra konkurrenter.
Svårt att hitta pålitliga partner och kunder.
Vi har en försäljningsavdelning, men den går med förlust.
Jag vill kunna styra min verksamhet och mina medarbetare via telefon så som andra gör.
Vi vill ha ett konto som ger resultat på Facebook, Instagram, reddit osv. Vi har konton där, men de ger inga resultat trots att konkurrenterna lyckas.
Marknadsföringsavdelningen fungerar dåligt, personal kommer och går och det är svårt att hitta nya medarbetare med erfarenhet.
Vi har budget för att bli störst eller näst störst, men vet inte hur man blir det.

Våra kunders utmaningar

 • Vi har redan en webbplats, men den säljer inte trots att vi har blivit lovade försäljning.
 • Kunderna litar inte på oss och går till konkurrenterna trots att de är dyrare.
 • Vi har investerat mycket i reklam, men har bara fått en ny kund och den från våra konkurrenter.
 • Vi har en försäljningsavdelning, men den går med förlust.
 • Vi vill ha ett konto som ger resultat på Facebook, Instagram, reddit osv. Vi har konton där, men de ger inga resultat trots att konkurrenterna lyckas.
 • Marknadsföringsavdelningen fungerar dåligt, personal kommer och går och det är svårt att hitta nya medarbetare med erfarenhet.
 • Vi har budget för att bli störst eller näst störst, men vet inte hur man blir det.
 • Jag vill kunna styra min verksamhet och mina medarbetare via telefon så som andra gör.
 • Svårt att hitta pålitliga partner och kunder.
 • Hur kan vi öka vår genomsnittsförsäljning och sälja ännu mer?
 • Konkurrenterna ligger alltid ett steg före oss.
 • Vi orkar inte komma på något nytt och behöver någon som kan se på oss med nya ögon och komma med nya idéer.

Skapande av strategi

Marknadsföringskonceptet omvandlas till en stegvis plan, som skrivs ner med tidsplan, ansvariga personer och ett mätbart resultat.

Förberedelse av analys och rapportering

Resultaten av det gemensamma arbetet utvärderas, även i förhållande till de angivna siffrorna. En fullständig rapport om de utförda uppgifterna utarbetas.
1
2
3
4
5

Analys av den aktuella situationen

Låt oss analysera den nuvarande verksamhetens indikatorer. Definiera punkt A.

Genomförande av strategi

Våra experter arbetar med projektet och rapporterar regelbundet om den aktuella situationen. Möten och konsultationer hålls med representanter för din verksamhet.

Analys och förbättring av strategi

Vi tittar på siffrorna och ser på vilka andra alternativ som finns för att öka ROI vid nästa lansering.

ANALYS AV DEN AKTUELLA SITUATIONEN

Låt oss analysera den nuvarande verksamhetens indikatorer. Definiera punkt A.

SKAPANDE AV STRATEGI

Marknadsföringskonceptet omvandlas till en stegvis plan, som skrivs ner med tidsplan, ansvariga personer och ett mätbart resultat.

GENOMFÖRANDE AV STRATEG

Våra experter arbetar med projektet och rapporterar regelbundet om den aktuella situationen. Möten och konsultationer hålls med representanter för din verksamhet.

FÖRBEREDELSE AV ANALYS OCH RAPPORTERING

Resultaten av det gemensamma arbetet utvärderas, även i förhållande till de angivna siffrorna. En fullständig rapport om de utförda uppgifterna utarbetas.

ANALYS OCH FÖRBÄTTRING AV STRATEGI

Vi tittar på siffrorna och ser på vilka andra alternativ som finns för att öka ROI vid nästa lansering.

Struktur och fördelar


Vissa av REALMARs kunder fördubblade antalet förfrågningar
Genom att använda alla tillgängliga marknadsföringstekniker kan du locka upp till tio gånger fler besökare än om du använder en enda marknadsföringskanal. Vi kan hjälpa dig att utveckla ditt företag online med hjälp av alla våra verktyg.
Slutkundens behov
Analysera målgruppen för att presentera produkten utifrån kundens värderingar och preferenser. Vi kan ge rekommendationer för att förbättra produkten så att den bättre uppfyller målgruppens förväntningar och värderingar.
Förbättra en ineffektiv webbplats
Vi går noggrant igenom alla marknadsföringskanaler, föreslår konverteringsalternativ för att öka trafiken och antalet förfrågningar
Ett komplett utbud av marknadsföringstjänster
Vi hjälper dig med alla delar av marknadsföringen och kan ta hand om alla riktningar eller hela företaget
Arbeta med varumärkesbilden
Stärka företagets rykte på nätet, öka medvetenheten om dina produkter och tjänster för att locka potentiella kunder

Struktur och fördelar


Vissa av REALMARs kunder fördubblade antalet förfrågningar
Genom att använda alla tillgängliga marknadsföringstekniker kan du locka upp till tio gånger fler besökare än om du använder en enda marknadsföringskanal. Vi kan hjälpa dig att utveckla ditt företag online med hjälp av alla våra verktyg.
Slutkundens behov
Analysera målgruppen för att presentera produkten utifrån kundens värderingar och preferenser. Vi kan ge rekommendationer för att förbättra produkten så att den bättre uppfyller målgruppens förväntningar och värderingar.
Ett komplett utbud av marknadsföringstjänster
Vi hjälper dig med alla delar av marknadsföringen och kan ta hand om alla riktningar eller hela företaget
Förbättra en ineffektiv webbplats
Vi går noggrant igenom alla marknadsföringskanaler, föreslår konverteringsalternativ för att öka trafiken och antalet förfrågningar
Arbeta med varumärkesbilden
Stärka företagets rykte på nätet, öka medvetenheten om dina produkter och tjänster för att locka potentiella kunder

FRÄMJA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH VARUMÄRKEN I ÖNSKAD SKALA


Vi hittar samarbetsmöjligheter och utvecklar ett partnerskap som uppfyller ditt företags behov.

Du har bestämt dig för
att starta ett företag.

Vi använder en hel arsenal av marknadsföringsverktyg för att få ditt företag online. Vi hjälper dig att tänka igenom konceptet och det unika i din affärsidé samt förbereder en webbplats som är redo att ta emot besökare. Vi tar hand om hela kampanjcykeln: SEO, SMM, Facebook-targeting, Google Ads, YouTube, TV, influencers osv.

FÖRETAGET HAR KUNDER,
MEN BARA NÅGRA FÅ.

Vi analyserar företagets nuvarande situation och affärsprocesser. Vi hjälper dig att förbättra din verksamhet så att den uppfyller dina kunders behov samt analyserar din målgrupp och skapar ett regelbundet flöde av trafik och beställningar.

VI HAR MÅNGA KUNDER,
MEN BEHÖVER FLER.

Vi utvärderar företagets alla marknadsföringskanaler och hittar verktyg som inte används på ett effektivt sätt samt utvecklar en plan för marknadsföring, ökad trafik och fler förfrågningar.

Du är företagets chef och
marknadsföringsansvarig

Vi hjälper dig att marknadsföra ditt företag på ett omfattande sätt online med hjälp av vårt expertteam. Vi väljer effektiva vägar för att lockabesökare till din webbplats så att du kan vara nöjd med resultatet av det gemensamma arbetet

VI TAR HÄNSYN TILL SÄRDRAGEN HOS DET AKTUELLA MARKNADSSEGMENTET


Realmar arbetar med olika typer av företag inom mer än 17 branscher.

Våra experter är alltid insatta i aktuella trender och situationen inom varje bransch, vilket hjälper oss att bygga upp en kompetent plan och välja effektiva marknadsföringsverktyg.
FMCG
Butikshandel
E-Handel
B2B
Byggnation och utrustning
SaaS

VI TAR HÄNSYN TILL SÄRDRAGEN HOS DET AKTUELLA MARKNADSSEGMENTET


Realmar arbetar med olika typer av företag inom mer än 17 branscher.

Våra experter är alltid insatta i aktuella trender och situationen inom varje bransch, vilket hjälper oss att bygga upp en kompetent plan och välja effektiva marknadsföringsverktyg.
FMCG
Butikshandel
E-Handel
B2B
Byggnation och utrustning
SaaS

ÖVER 180 KUNDER HAR REDAN VALT ATT ARBETA MED REALMAR.


Vi arbetar för att uppnå resultat: från en idé till en förfrågan eller ett kundsamtal till ditt företag. Vi ansvarar för våra kunders resultat och verkliga fall.
100 % garanti.
Den överenskomna arbetsplanen kommer att genomföras.
Mätbara resultat.
Öka trafiken kraftigt, höja konverteringsgraden och förbättra andra mätvärden.
Vi har hjälpt kunder sedan 2010.
Vi använder avancerad teknik och digitala marknadsföringsverktyg.
Mer än 300 projekt.
Redo att tillhandahålla verkliga kundsiffror.
10 medarbetare.
Personalen består av yrkesverksamma personer som tillsammans har över 40 års erfarenhet.
Upp till 10 arbetsdagar till start.
Vi lanserar projektet inom 7–10 arbetsdagar. Marknadsföringsstrategin kommer att baseras på ditt företags individuella affärsbehov.

BOKA EN KOSTNADSFRI KONSULTATION


Börja med en djupgående konsultation där du får svar på dina frågor och en plan för att utveckla marknadsföringen.

Titel
former för fångst.

VI GARANTERAR RESULTAT OCH SVAR PÅ ANDRA KUNDFRÅGOR

1. Vad händer om samarbetet inte ger något resultat?
Vi håller våra löften och tar inte på oss projekt om vi inte är 100 % säkra på att lyckas.

2. Arbetar ni inom min bransch?
Vi har erfarenhet av att hjälpa företag inom mer än 17 branscher.

3. Kan ni garantera en CTR på 8 %?
Varje bransch har olika siffror: en har 4 %, en annan 8 %. Vi gör detaljerade beräkningar med varje kund baserat på verkliga fall.

4. Arbetar ni med webbplatser som har dåligt rykte?
Självklart inte! Vi jobbar inte med bedragare.

5. Vi har inget att lägga ut på sociala medier. Vad gör vi?
Våra marknadsförare och innehållsansvariga gör en analys av konkurrenter och målgrupper och föreslår alternativ för utveckling av sociala medier, innehållstyper och teman.

6. Vi har kunder, men behöver högre intäkter. Kan ni hjälpa oss med det?
Låt oss analysera den nuvarande situationen och föreslå alternativ för att öka försäljningen.

7. Vårt företag arbetade med en byrå, men de utnyttjade hela budgeten utan att det gav några resultat. Tänk om ni är likadana?
Vi gör en analys och visar dig sedan vilka möjliga resultat som vi kan hjälpa dig att uppnå. Vi garanterar resultat, en ökning av trafiken och konverteringar inom de överenskomna gränserna.

8. Det är billigare att anställa interna specialister. Varför är det bättre att anlita er?
Erfarna yrkespersoner är dyra och ni måste ha kunskap för att kunna bedöma om de är bra eller inte. Ta hänsyn till extra kostnader för skatter, semesterlön, sjuklön.

9. Företaget har stagnerat, är det realistiskt att tro att ni kan hjälpa till?
Absolut! Vi analyserar din nuvarande situation och utarbetar en plan för områden där det finns stor potential att utveckla din verksamhet.

10. Vi har besökare på webbplatsen, men ingen försäljning. Vad kan ni göra för oss?
Det är viktigt att skapa trafik och locka kunder samt att arbeta med leads (potentiella kunder) på rätt sätt. Vi analyserar varför dina beställningar vägrar att bli försäljningar och etablerar en process för varje avdelning.


Om du fortfarande har frågor kan du fylla i formuläret och få en konsultation inom 10 minuter.

Karta


Real Marketing s. r. o.
Gessayova 2616/14
Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 551 958